Co to jest web3, NFT, DeFi, DAO? Definicja i najważniejsze pojęcia świata web3.

web3 jako trend staje się jednym z ważniejszych pojęć świata technologii. Razem z nim pojawiają się rozwiązania, technologie, a co za tym idzie nowe pojęcia. Razem z nową subkulturą internetu pojawia się też nowy język. Aby ułatwić jego zrozumienie, poniżej znajdziesz najważniejsze zwroty, które zebrałem i publikuję w języku polskim.

Definicja web3

Trend związany z re-architekturą Internetu, w której wartość – czy to w formie treści, danych, czy pracy – jest w przeważającej mierze przechwytywana przez jej producentów, a nie dystrybutorów.

Jeśli przyjmiemy, że web 1.0, czyli WWW (World Wide Web, lub Web – hipertekstowy, multimedialny, internetowy system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach 1) zrewolucjonizował informację, a Web 2.0 zrewolucjonizowało interakcje , to web3 ma potencjał, aby zrewolucjonizować wymianę wartości. web3 zmienia strukturę danych na zapleczu Internetu, wprowadzając uniwersalną warstwę wartości za pomocą tokenów.

web3 jest reprezentowany przez serię sieci blockchain lub podobnych.

web3 ma na celu stworzenie nowej, otwartej wersji Internetu, w której żadna scentralizowana strona nie ma władzy, a gospodarka internetu będzie oparta o tokeny.

Najważniejsze pojęcia web3

Blockchain

Publicznie dostępna cyfrowa księga (ledger) służąca do przechowywania i przekazywania informacji bez potrzeby korzystania z usług centralnego organu. Blockchain to podstawowa technologia, na której zbudowane są protokoły kryptowalutowe, takie jak Bitcoin i Ethereum.

Cryptocurrency (Kryptowaluta)

Składnik aktywów cyfrowych przeznaczony do wykorzystania jako środek wymiany. Kryptowaluty nie mają granic geograficznych, są bezpieczne i utrzymywane przez blockchainy, a nie przez scentralizowane banki czy rządy.

DAO – Zdecentralizowana Organizacja Autonomiczna

DAO jest strukturą zarządzania dla projektów web3. DAO zazwyczaj posiada token, który pozwala posiadaczom anonimowo głosować nad tym, w jakim kierunku powinien podążać projekt i jakie zmiany zostaną wprowadzone.

DAO są zaprogramowane do autonomicznego działania poprzez inteligentne kontrakty i nie ma hierarchii pomiędzy zaangażowanymi członkami. Wszelkie decyzje w DAO są zazwyczaj podejmowane w drodze głosowania, gdzie członkowie sieci muszą osiągnąć konsensus, aby propozycja została przyjęta.

Ponieważ decentralizacja jest głównym celem w web3, niektóre projekty porzuciły tradycyjne modele biznesowe na rzecz DAO. DAO pozwalają projektom płacić swoim deweloperom, dawać społeczności bodźce i podejmować krytyczne decyzje w zdecentralizowanym i demokratycznym procesie.

Wallet (Portfel)

Aplikacja lub urządzenie sprzętowe służące do przechowywania kluczy prywatnych do aktywów i kont blockchain. W przeciwieństwie do tradycyjnego portfela, portfel blockchain nie przechowuje samych monet lub tokenów. Zamiast tego przechowują one klucz prywatny, który potwierdza własność danego zasobu cyfrowego. Przykłady: Metamask, Coinbase Wallet, TrustWallet, Ledger, Trezor.

NFT: Non Fungible Token

NFT to skrót od Non-Fungible token. Słowo zamienny zasadniczo oznacza zastępowalny lub wymienny. Tak więc NFT nie są wymienne, ani nie można ich zastąpić. Ponieważ nie są one wymienne, mogą zapewnić udowodnioną rzadkość i własność aktywów. NFT posiada unikalny podpis kryptograficzny, który stanowi dowód jego autentyczności.

W NFT zachowane są dodatkowe informacje, takie jak identyfikator konta jego twórcy oraz związane z nim metadane. To dlatego, że ludzie mogą przechowywać w metadanych wszelkiego rodzaju informacje cyfrowe, a Ty będziesz w stanie zweryfikować, czy identyfikator konta odpowiada identyfikatorowi twórcy dzieła.

Zazwyczaj przyjmują standard tokenów ERC-721. NFT po raz pierwszy pojawiły się w świecie sztuki cyfrowej, ale mogą być również wykorzystywane w muzyce, filmie, tantiemach, grach i prawdopodobnie innych zastosowaniach, o których jeszcze nie pomyśleliśmy.

Fungible tokens

Przeciwieństwem NFT są tokeny zamienne, które nie są unikalne. Tokeny takie jak Bitcoin, czy ETH są tokenami zamiennymi. Te tokeny często służą jako paliwo do płacenia za usługi sieciowe, takie jak opłaty transakcyjne. W niektórych przypadkach tokeny fungible służą również jako tokeny zarządzania dla DAO.

DeFi – Decentralized Finance

Zdecentralizowane finanse, lub DeFi, to system, w którym produkty finansowe stają się dostępne w publicznej zdecentralizowanej sieci blockchain. To sprawia, że są one dostępne dla każdego, zamiast przechodzić przez pośredników, takich jak banki czy domy maklerskie. W przeciwieństwie do banku lub rachunku maklerskiego, do korzystania z DeFi nie jest konieczne posiadanie rządowego dowodu tożsamości, numeru Social Security lub dowodu adresu. Bardziej szczegółowo, DeFi odnosi się do systemu, w którym oprogramowanie napisane na blockchains umożliwia kupującym, sprzedającym, kredytodawcom i kredytobiorcom interakcję peer to peer lub z pośrednikiem opartym wyłącznie na oprogramowaniu, a nie firmą lub instytucją ułatwiającą transakcję. 2

Ledger

Ledger jest publicznym zapisem transakcji na blockchainie. Księgi są rozproszone na wielu komputerach i mogą być uruchamiane przez każdego w Internecie, co umożliwia blockchainowi osiągnięcie decentralizacji.

PoW: Dowód pracy (Proof of Work)

Proof of work był pierwszym mechanizmem konsensusu wykorzystywanym w Distributed Ledgers. W ten sposób zatwierdzane są transakcje i dodawane nowe bloki do łańcucha. Proof of work jest mechanizmem konsensusu stojącym za Bitcoinem i Ethereum. Mechanizm ten wymaga od walidatorów, zwanych górnikami (miners), wysiłku obliczeniowego w celu walidacji sieci. Odstrasza to złośliwych aktorów od atakowania sieci w modelu teoretycznym poprzez wymaganie od nich posiadania ogromnych zasobów do ataku na sieć.

Górnicy (miners) to podmioty, które uczestniczą w algorytmie konsensusu PoW. Górnicy są wynagradzani opłatami sieciowymi w zamian za walidację i zabezpieczanie sieci. Często anonimowi, zarządzają kopalniami PoW, które są specjalnymi komputerami z wieloma potężnymi jednostkami GPU (Graphics Processing Units). Ponieważ PoW jest procesem intensywnym obliczeniowo, wymaga dużych ilości energii elektrycznej i wywołuje dyskusje na temat jego wpływu na środowisko.

PoS: Proof of stake

Proof of Stake jest kategorią konsensusu, która wymaga od walidatorów w sieci posiadania pewnej ilości kryptowaluty odpowiadającej sieci, którą walidują. Im więcej posiadasz, tym większą wagę ma twoja walidacja w konsensusie sieci. Istnieją różne mechanizmy konsensusu PoS, ale wszystkie one zapewniają podstawowy poziom bezpieczeństwa sieci poprzez wymaganie od walidatorów, aby byli zainwestowani w sieć. W ten sposób, jeśli zły aktor próbowałby stworzyć zły stan sieci, musiałby być mocno zainwestowany w rodzimy token sieci, a tym samym w sukces sieci.

Ethereum zmierza obecnie w kierunku proof-of-stake. Posiadacze ETH mogą postawić swoje ETH, aby stać się walidatorem, który zabezpiecza sieć i tworzy nowe bloki. Proof-of-stake ułatwia uczestnikom prowadzenie węzła, a także jest mniej szkodliwy dla środowiska niż system proof-of-work.

Smart contract

Inteligentny kontrakt jest fragmentem oprogramowania, który jest przetwarzany przez distributed ledger. Jest to narzędzie do zarządzania prawami, które może formalizować i realizować umowy pomiędzy niezaufanymi uczestnikami za pośrednictwem Internetu, a także posiada wbudowaną kontrolę zgodności i kontrolę. Inteligentne kontrakty mogą zmniejszyć koszty formalizacji i egzekwowania prostej umowy między dwiema stronami, regulaminów organizacji lub tworzenia różnych rodzajów tokenów.

Są one widoczne dla każdego i powszechnie pisane w języku zwanym solidity z rozszerzeniem .sol. Jedną z zalet, jaką posiadają inteligentne kontrakty jest to, że są one kompozycyjne (composable). Oznacza to, że mogą one wchodzić w interakcje z innymi inteligentnymi kontraktami i tworzyć ekosystem zdecentralizowanych protokołów, które stanowią dużą część web3.

Protocol (Protokół)

Bitcoin i Ethereum są przykładami protokołów blockchain. W DeFi, protokoły są autonomicznymi programami.

Zero proof stake (Dowody zerowej wiedzy)

Dowody zerowej wiedzy są formą dowodu kryptograficznego, którego jedna strona może użyć, aby pokazać, że ma “wiedzę” o wartości, bez dzielenia się samą wartością.

Inne pojęcia funkcjonujące w świecie web3

API

Zestaw narzędzi do budowania oprogramowania, który zawiera reguły, jak to oprogramowanie powinno działać.

Airdrop

Technika marketingowa, w której projekty kryptowalutowe wysyłają swoje rodzime tokeny bezpośrednio do portfeli użytkowników w celu zwiększenia świadomości i adopcji.

Alpha

Cenne lub wewnętrzne informacje, zwykle dotyczące wartości aktywów cyfrowych, takich jak kryptowaluty i NFT; miara zwrotu z inwestycji ponad zwrot oferowany przez rynek lub inny punkt odniesienia.

Altcoin (Alts)

Początkowo używany w odniesieniu do każdej kryptowaluty, która nie była Bitcoinem, altcoin może obecnie odnosić się do każdej nowej kryptowaluty o stosunkowo małej kapitalizacji rynkowej.

Ape

Ktoś, kto intensywnie inwestuje w kryptowalutę, tokeny czy NFT, lub akt robienia tego. Jest to czasami reakcja na hype i FOMO, często bez większej wiedzy na temat aktywów. Należy jednak zauważyć, że jest to zazwyczaj termin przypisany przez samego siebie i nie niesie ze sobą negatywnych konotacji. Np. “The ape is strong with this one”.

ATH- All Time High

Najwyższa cena, jaką aktywo kiedykolwiek miało.

ATL- All Time Low

Najniższa cena, jaką aktywo kiedykolwiek miało.

APY

APY oznacza Annual Percentage Yield. W DeFi, APY odnosi się do kwoty odsetek, które użytkownik może oczekiwać w ciągu roku poprzez zdeponowanie swoich aktywów w puli. Stopy APY są często wymieniane w odniesieniu do yield farming.

Audyt (DeFi)

Audyt – w DeFi, audyt zazwyczaj odnosi się do procesu sprawdzania kodu pod kątem podatności. Standardową praktyką w branży jest zatrudnianie firm zajmujących się bezpieczeństwem do audytowania inteligentnych kontraktów przed ich wdrożeniem do mainnetu.

Automated Market Makers

Zautomatyzowani animatorzy rynku pozwalają użytkownikom dodawać płynność i handlować aktywami bez pozwolenia, bez korzystania ze scentralizowanej giełdy. Są one prowadzone przez inteligentne kontrakty i używają algorytmów do obliczania ceny aktywów.

Bear Market

Przedłużony okres spadków na rynku finansowym.

Bearish

Podobny do rynku niedźwiedzia, to odnosi się do posiadania pesymistycznego poglądu na wartość rynku lub aktywów. Jeśli jesteś niedźwiedziowaty w stosunku do danej kryptowaluty, wierzysz, że jej wartość będzie spadać z czasem.

Bitcoin

Pierwsza zdecentralizowana waluta cyfrowa typu peer-to-peer, stworzona przez pseudonimowego Satoshi Nakamoto w 2009 roku.

Blok

Partia transakcji zapisanych w blockchainie. Każdy blok zawiera informacje o poprzednim bloku, dzięki czemu są one połączone w łańcuch.

Block Explorer

Narzędzie do przeglądania informacji na blockchain, takich jak transakcje, adresy portfeli, kapitały rynkowe i hash rates.

Bridge

Protokół umożliwiający interakcję między odrębnymi blockchainami, umożliwiający transfer danych, tokenów i innych informacji między systemami.

Buidl

Oznaczający “budować”, częsta celowa błędna pisownia używana w kręgach kryptowalutowych w odniesieniu do terminu HODL.

Bull Market

Okres, w którym ceny rynkowe rosną.

Bullish

Podobny do rynku byka, odnosi się to do posiadania optymistycznego poglądu, że rynek lub aktywo będzie rosnąć w cenie. Jeśli jesteś byczo nastawiony do Bitcoina, wierzysz, że jego wartość będzie nadal rosła w czasie.

Burn

Proces usuwania tokenów z obiegu kryptowaluty, zazwyczaj poprzez wysłanie ich na niedostępny adres portfela. Inne aktywa cyfrowe, takie jak NFT, mogą również zostać spalone w tym samym procesie.

Beacon chain

Łańcuch Beacon Ethereum został wdrożony jako faza 0 Serenity. Beacon Chain wprowadzi do sieci proof-of-stake. Po zadokowaniu do mainnetu Ethereum, blockchain dokona przejścia z proof-of-work. Po tym nastąpi sharding.

Blue chips

Niektóre projekty DeFi zyskały reputację “blue chips” w branży, co oznacza, że są uważane za zaufane podstawy ekosystemu. Niektóre z najbardziej znaczących blue chipów DeFi to Aave, Synthetix i Maker.

Bonding curve (Krzywa wiązania)

Krzywa wiązania to mechanizm, który określa cenę tokena w oparciu o jego podaż. W najprostszym ujęciu, cena tokena rośnie na krzywej wiązania wraz ze spadkiem podaży.

Bridge

W DeFi, mosty są używane do łączenia sieci, często pomiędzy warstwami 1 i 2 (Leyer 1, Layer 2). Na przykład sidechainy takie jak xDAI i Skale używają dwukierunkowego mostu, aby połączyć się z Ethereum. Polygon, rozwiązanie do skalowania Ethereum, które wykorzystuje Plasma i Proof-of-Stake, również używa mostu.

DLT: Distributed Ledger Technology

Distributed Ledger Technology, jest nadrzędną kategorią web3. DLT obejmuje każdą sieć rozproszoną, która działa w celu osiągnięcia konsensusu w zakresie informacji. Blockchainy są księgami rozproszonymi, ale nie są jedynym ich rodzajem. Inne księgi rozproszone nie wykorzystują architektury opartej na łańcuchu (chain-coded architecture). Na przykład, niektóre DLT wykorzystują architekturę Directed Acyclic Graph(DAG) do swoich mechanizmów konsensusu.

Custodial and non Custodial Wallets

Rdzeniem każdego portfela kryptowalutowego jest para kluczy publicznych i prywatnych. Kryptografia asymetryczna jest podstawą wszystkich rozproszonych ksiąg i technologii web3; bez niej nie istniałyby żadne rozproszone księgi. Twój klucz prywatny jest używany do autoryzacji transakcji i otrzymywania informacji. Ktokolwiek posiada klucz prywatny portfela może uzyskać dostęp do środków i autoryzować transakcje. Klucz prywatny jest kluczem krytycznym. Klucz publiczny jest hashowany, a następnie używany jako adres portfela.

Różnica między portfelem powierniczym (custodial) i niepowierniczym (non Custodial) polega na tym, kto zarządza kluczami prywatnymi. Jeżeli Ty zarządzasz swoimi kluczami prywatnymi, portfel jest określany jako portfel niepowierniczy, ponieważ nikt nie ma pieczy nad Twoim portfelem oprócz Ciebie. Jeśli strona trzecia kontroluje klucze prywatne, wtedy portfel jest portfelem powierniczym.

CEX: Giełda scentralizowana

Scentralizowana giełda jest scentralizowanym podmiotem, który pozwala użytkownikom kupować, sprzedawać i handlować różnymi aktywami kryptowalutowymi. Użytkownicy podejmują pewne ryzyko podczas korzystania z centralnej giełdy, ponieważ giełda zarządza kluczami prywatnymi portfeli kryptowalutowych swoich użytkowników. Chociaż może istnieć dobry powód, aby zaufać ubezpieczonej giełdzie, żadna giełda nie jest odporna na cyberatak, który mógłby narazić na szwank klucze prywatne użytkownika. Niektóre przykłady scentralizowanych giełd to Coinbase, Binnance i Bittrex.

Coin

Kryptowaluta zbudowana na własnym, rodzimym blockchainie, przeznaczona do użytku jako magazyn wartości i środek wymiany w ramach tego ekosystemu np. BTC, ETH.

Collateral (Zabezpieczenie)

Każdy składnik aktywów akceptowany jako zabezpieczenie pożyczki, np. aktywa fizyczne, takie jak nieruchomości, lub aktywa cyfrowe, takie jak NFT.

Cold Wallet

Urządzenie offline używane do przechowywania kryptowalut. Mogą być urządzeniami sprzętowymi lub po prostu kartkami papieru zawierającymi klucze prywatne użytkownika. Ponieważ nie są podłączone do Internetu, są one ogólnie bezpieczniejszą metodą przechowywania kryptowalut. Przykładem może być urządzenie Ledger.

Consensus

Stan porozumienia między węzłami na blockchainie. Osiągnięcie konsensusu jest konieczne, aby nowe transakcje mogły zostać zweryfikowane i nowe bloki mogły zostać dodane do blockchaina.

Consenus mechanism

Proces, dzięki któremu węzły na blockchainie dochodzą do porozumienia w sprawie transakcji lub stanu sieci.

Channels (Kanały)

Kanały ułatwiają przeprowadzanie wielu transakcji poza łańcuchem, przesyłając jednocześnie tylko dwie transakcje do warstwy rozliczeniowej. Są one przydatne do zwiększenia przepustowości przy niskich kosztach. Na Ethereum, występują w dwóch formach: state channels i payment channels.

Collateral (Zabezpieczenie)

Zabezpieczenie odnosi się do aktywów, które są zamknięte wewnątrz inteligentnego kontraktu, zazwyczaj w celu pożyczenia innych aktywów. W protokołach takich jak Aave, można zaciągnąć Zabezpieczoną Pozycję Dłużną przy użyciu ETH, aby pożyczyć stablecoiny, które mogą być wykorzystane w innym miejscu w DeFi.

Collateralisation ratio

Współczynnik zabezpieczenia to kwota zabezpieczenia, która musi być dostarczona w celu zaciągnięcia pożyczki z puli kredytowej. W DeFi, pożyczanie wymaga zazwyczaj złożenia zabezpieczenia, aby zabezpieczyć kwotę, którą użytkownik pożycza. MakerDAO, na przykład, wymaga współczynnika zabezpieczenia w wysokości 150%, aby pożyczyć DAI.

Composability (Kompozycyjność)

Kompozycyjność jest jedną z podstawowych koncepcji DeFi. Atrakcyjność zdecentralizowanych finansów na Ethereum polega na tym, że protokoły działające na szczycie sieci mogą być używane zamiennie ze sobą. Można je łączyć na różne sposoby, pozwalając użytkownikom na wykorzystanie swoich aktywów na różne sposoby za pośrednictwem jednego inteligentnego kontraktu. Innymi słowy, są one composable.

Consensus (Konsensus)

Konsensus odnosi się do porozumienia osiągniętego między kilkoma podmiotami. W kryptowalutach konsensus jest porozumieniem pomiędzy uczestnikami sieci w celu uwierzytelnienia transakcji na blockchainie. Bitcoin używa mechanizmu konsensusu proof-of-work, podczas gdy Ethereum zmierza w kierunku proof-of-stake.

Cross-chain

Cross-chain odnosi się do zdolności dwóch blockchainów do działania ze sobą. W przyszłości rozwiązania typu coss-chain mogą pozwolić na interoperacyjność pomiędzy blockchainami takimi jak Bitcoin i Ethereum, czy Ethereum i Polkadot.

DEX: Zdecentralizowana giełda

Zdecentralizowana giełda to Dapp, który pozwala użytkownikom handlować różnymi aktywami kryptowalutowymi między sobą. Transakcje na zdecentralizowanych giełdach odbywają się w systemie peer-to-peer, więc wchodzisz w interakcję z siecią bezpośrednio, a nie przez pośrednika, jak w przypadku scentralizowanej giełdy. Niektóre przykłady godnych uwagi zdecentralizowanych giełd to Uniswap, Sushiswap.

Dapp: Aplikacja zdecentralizowana

Aplikacja zdecentralizowana jest aplikacją nieźródłową, która pozwala użytkownikowi autoryzować zaprogramowaną funkcjonalność. Zdecentralizowane aplikacje działają na rozproszonym ledgerze (distributed ledger) z różnym stopniem programowalności. Zdecentralizowane aplikacje są zbudowane z protokołów rozproszonych i interfejsu użytkownika, kombinacji web2 i web3. Są to aplikacje, które wspierają wiele przypadków użycia technologii distributed ledger.

Dane

W kontekście Internetu, dane odnoszą się do informacji osobistych użytkownika, takich jak imię i nazwisko, wiek, lokalizacja, zainteresowania, historia przeglądania, użytkowanie urządzeń, zwyczaje zakupowe, itp. web3 ma na celu ochronę tych danych osobowych i zwrócenie użytkownikowi prawa własności do nich.

DD (Due Diligence)

Proces przeprowadzania własnych badań nad kryptowalutą, akcjami lub innymi aktywami przed zainwestowaniem. Robienie własnego DD jest niezbędne, w przeciwieństwie do dokonywania inwestycji na podstawie tego, co ktoś inny mówi lub robi.

Zdecentralizowany

System, który działa bez kontroli centralnej postaci lub władzy i zastępuje ją rozproszoną siecią peer-to-peer.

Degen

Początkowo skrót od “zdegenerowany hazardzista”. Chociaż nadal odnosi się to do osób zaangażowanych w ryzykowne zakłady, degen może również odnosić się szerzej do każdego, kto jest zaangażowany w kryptowaluty i przestrzenie finansowe.

DeFi- Decentralized Finance

Ekosystem narzędzi finansowych bez granic, bez zaufania, peer-to-peer budowanych na publicznych blockchainach bez użycia banków. Aplikacje DeFi są zbudowane tak, aby były otwarte i wzajemnie połączone, co pozwala na ich używanie w połączeniu ze sobą.

DEX- Decentralized Exchange

Giełda kryptowalut typu peer-to-peer zbudowana na blockchainie. DEX jest zarządzany przez swoich użytkowników i inteligentne kontrakty, a nie przez pośrednika lub scentralizowaną instytucję.

np. Uniswap, Sushiswap

Diamond Hands

Termin sugerujący, że jesteś niezwykle byczo nastawiony do danego aktywa i nie masz planów sprzedaży bez względu na zmienność rynku, FUD, lub ekstremalne spadki cen. Ktoś, kto trzyma się kryptowaluty lub akcji, gdy spada o 50% w ciągu jednego dnia, mówi się, że ma diamentowe ręce.

Difficulty (Trudność)

Poziom mocy obliczeniowej potrzebny do weryfikacji transakcji i wydobycia bloków na blockchainie proof-of-work.

Difficulty Bomb

Proces zwiększania trudności blockchaina proof-of-work w celu zmotywowania do przejścia na inny algorytm konsensusu (taki jak proof-of-stake w przypadku Ethereum).

DYOR – Do Your Own Research (Zrób własne badania)

Podobny do DD, to wyrażenie jest używane, aby przypomnieć ludziom, aby przeprowadzić własne dochodzenie do aktywów przed inwestowaniem w nim.

Deflationary asset (Aktywa deflacyjne)

Aktywa deflacyjne to takie, których podaż zmniejsza się w czasie. Kiedy EIP-1559 zostanie wdrożony na Ethereum, ETH stanie się aktywem deflacyjnym, jeśli w sieci będzie wystarczająco dużo transakcji.

EIP-1559

EIP-1559 to zmiana w strukturze opłat Ethereum, która zostanie wprowadzona do sieci w 2021 roku. Polega ona na spaleniu “opłaty bazowej” od transakcji, która w przeciwnym razie zostałaby wypłacona górnikom. Chociaż EIP-1559 jest niepopularny wśród niektórych górników, ponieważ wpłynie na ich przychody, sprawi, że cena transakcji będzie łatwiejsza do przewidzenia i utwardzi politykę gospodarczą Ethereum poprzez zmniejszenie podaży ETH. Dlatego wielu członków społeczności Ethereum z niecierpliwością czeka na aktualizację.

ERC-20

ERC-20 to standard tokenów dla aktywów, które działają na Ethereum. Podczas gdy ETH jest walutą rezerwową Ethereum, większość innych tokenów, które działają w sieci, to tokeny ERC-20. Przykłady obejmują DAI, MKR i SNX.

ERC-721

ERC-721 to standard tokenów dla większości tokenów nie-grywalnych, inaczej zwanych NFT. W przeciwieństwie do tokenów ERC-20, każdy token ERC-721 jest unikalny, więc nie może być zamieniony z innym. Ze względu na tę cechę, tokeny ERC-721 oferują sprawdzalną własność i rzadkość aktywów.

EIP- Ethereum Improvement Proposal

Standardowy format prezentacji nowej funkcji lub procesu społeczności Ethereum.

ERC- Ethereum Request for Comments

Standardowy zarys inteligentnego kontraktu, na którym budowane są inteligentne kontrakty oparte na Ethereum.

ERC-20

Standard tokenów Ethereum, zapewniający znormalizowaną strukturę inteligentnych kontraktów dla zamiennych tokenów.

ERC-721

Standard tokenów Ethereum, który pozwala na tworzenie unikalnych tokenów, inaczej zwanych NFT lub tokenami nie-grywalnymi. W przeciwieństwie do standardu ERC-20, tokeny ERC-721 mają specyficzne właściwości, które pozwalają na unikalną identyfikację i wycenę każdego z nich niezależnie od siebie.

ERC-1155

Standard tokenów Ethereum, który pozwala na jednoczesne zarządzanie zamiennymi, niezmiennymi i częściowo zamiennymi tokenami przez jeden inteligentny kontrakt. Są one powszechnie stosowane w grach i handlu przedmiotami kolekcjonerskimi w celu zmniejszenia liczby niezbędnych transakcji.

Ethereum

Publiczny blockchain służący jako podstawa dla zdecentralizowanych aplikacji. Ethereum jest kompletnym językiem Turinga, pozwalającym użytkownikom na pisanie i wdrażanie złożonych, samorealizujących się inteligentnych kontraktów, które żyją na blockchainie.

EVM

EVM to skrót od Ethereum Virtual Machine, systemu obliczeniowego, który umożliwia inteligentnym kontraktom interakcję między sobą w celu wykonywania funkcji w sieci. Maszyna wirtualna Ethereum jest zalążkiem rozległego ekosystemu Ethereum, reprezentowanego przez tysiące komputerów, a nie jakikolwiek fizyczny podmiot.

FDV

FDV to skrót od Fully Diluted Valuation (w pełni rozwodniona wycena). FDV odnosi się do ceny kryptowaluty pomnożonej przez maksymalną podaż tokenów. Stosunek między kapitałem rynkowym a FDV jest ważny, ponieważ może wskazywać, czy podaż tokena będzie w przyszłości nadmuchiwana.

Few

Skrót od “Few understand” (Niewielu rozumie). Okrzyk, że ludzie kryptowalut są wciąż na wczesnym etapie w tej przestrzeni i zarobią dużo pieniędzy, gdy nadejdzie masowa adopcja.

Fiat

Waluta ustanowiona jako prawny środek płatniczy, często wspierana i regulowana przez rząd, taka jak dolar amerykański.

Flippening

Odniesienie do możliwego wydarzenia, w którym Ethereum stanie się bardziej wartościowe niż Bitcoin, pod względem kapitalizacji rynkowej. DISCLAIMER: Proszę nie wspominać o flippening do Bitcoin maxis. Nie będą uważać, że to zabawne i przejdą do wyjaśnienia, dlaczego Ethereum jest shitcoinem.

FOMO – Fear Of Missing Out

Uczucie niepokoju, wynikające z przegapienia jakiejś okazji. W inwestowaniu, to zwykle zbiega się z inwestorami kupującymi aktywa po tym, jak już widział znaczny wzrost cen, mając nadzieję, aby dostać się i wyjść przed falą.

Fork

Zmiana w protokole blockchaina. Gdy zmiany te są niewielkie, skutkuje to miękkim forkiem. Gdy zmiany są bardziej fundamentalne, może to skutkować hard forkiem, prowadzącym do powstania oddzielnego łańcucha z innymi zasadami.

Frakcjonalizować

Proces polegający na zamknięciu NFT w inteligentnym kontrakcie, a następnie podzieleniu jej na mniejsze części, które są emitowane jako zamienne tokeny. To obniża cenę własności i pozwala na posiadanie dzieł sztuki i innych aktywów cyfrowych przez społeczność.

FUD – Fear, Uncertainty, and Doubt

Wiadomości wokół aktywów, które wydają się być negatywne, ale okazują się być fałszywe lub rozdmuchane nieproporcjonalnie.

Full Node

węzeł blockchain, który przechowuje pełną historię blockchain, a także weryfikuje i przekazuje transakcje.

Fungible

Wymienny; wymienialny z czymś innym tego samego rodzaju.

Flash Loans

Flash loans są innowacją zapoczątkowaną przez protokół pożyczkowy Aave. Pozwalają one każdemu na natychmiastowe zaciągnięcie pożyczki na nieograniczoną kwotę, pod warunkiem, że spłaci ją w tej samej transakcji. Pożyczki flash są kontrowersyjną innowacją ze względu na rolę, jaką odegrały w wielu atakach.

Fragmentation (Fragmentacja)

W DeFi, fragmentacja odnosi się do płynności, która zostaje rozbita na różne obszary ekosystemu. Fragmentacja jest ogólnie uważana za negatywną rzecz, ponieważ posiadanie wystarczającej płynności zamkniętej w każdej puli jest ważne dla zdrowia ekosystemu.

Frictionless

Korzystanie z DeFi powinno być idealnie pozbawione tarcia, co oznacza, że nie ma żadnych trudności w dokonywaniu transakcji, interakcji z protokołami i innych działań. Mamy nadzieję, że wraz z dojrzewaniem DeFi, stanie się ono bardziej beztarciowe.

Gas

Każda transakcja na Ethereum wymaga “gazu”, który jest niewielką ilością ETH wypłacaną sieci i górnikom. Gas jest znany jako paliwo, które zasila sieć Ethereum. Mierzy się go w gwei, co jest małym nominałem ETH. Szacunkowe ceny Gas można znaleźć na stronach internetowych, takich jak ETH Gas Station i ETH Gas Watch. Opłata ta zależy od złożoności transakcji, a także od bieżącego zapotrzebowania w sieci.

Blok Genesis

Pierwszy blok w sieci blockchain.

GMI

Skrót od “gonna make it”. Termin ten jest często rzucany na Twitterze, aby wyrazić poparcie dla jakiegoś projektu lub osoby.

Gwei

Denominacja eteru używana jako jednostka miary dla cen gazu Ethereum. 10^9 gwei = 1 eter.

Governance (Zarządzanie)

Zdecentralizowane finanse eliminują potrzebę istnienia jakichkolwiek pośredników, więc żadna strona nie ma władzy nad siecią. Protokoły DeFi opierają się zatem na zarządzaniu w celu podejmowania decyzji dotyczących sposobu ich działania, które składa się głównie z posiadaczy tokenów projektu. Jeśli zmiana ma być dokonana w zdecentralizowanym protokole, decyzja musi być zazwyczaj podjęta poprzez głosowanie w zarządzie.

Hot Wallet

Portfele podłączone do Internetu. Chociaż są one uważane za mniej bezpieczne niż Cold Wallets, mogą być przydatne w celu uzyskania szybkiego dostępu do DeFi. Popularnym przykładem gorącego portfela jest rozszerzenie przeglądarki MetaMask.

Hard Fork

Fundamentalna zmiana w blockchainie, która nie jest zgodna z istniejącym protokołem, wymagająca utworzenia nowego łańcucha. Np. Bitcoin vs. Bitcoin Cash, Ethereum vs. Ethereum Classic.

Hashing

Proces przyjmowania danych wejściowych o dowolnym rozmiarze i tworzenia odpowiadającego im odcisku palca o ustalonej długości. Hashing pozwala na zabezpieczenie, przechowywanie i przywoływanie zestawu danych za pomocą unikalnego kodu identyfikacyjnego. Jest to szkielet technologii blockchain, umożliwiający weryfikację i przechowywanie danych i transakcji w bezpieczny sposób.

Hash Rate

Określana również jako moc haszowania, jest to szybkość, z jaką komputer może generować odgadnięcia do zagadki kryptograficznej. Hash rate może również odnosić się do ogólnej mocy wykorzystywanej przez całą sieć na proof of work blockchain.

HFSP – Have Fun Staying Poor (Baw się dobrze, pozostając biednym)

Zwrot powszechnie skierowany do osób, które nie posiadają żadnych kryptowalut lub nie wierzą w wartość danego aktywa.

HODL

Wyrażenie oznaczające “trzymaj” i często uważane za akronim od Hold On for Dear Life. Termin ten faktycznie rozpoczął swoje życie jako literówka na starym forum Bitcointalk.org, gdzie użytkownik GameKyuuby wyjaśnił, że “HODLING” jego bitcoin jak cena spadła. Błędne pisownia szybko złapał na i jest nadal używany dzisiaj.

Holding the bag (bagholder)

Jest to niefortunna pozycja, w której znajdujesz się, gdy aktywa, które posiadasz szybko spadają w wartości, ale nie sprzedajesz. W ten sposób zostajesz z workiem bezwartościowych monet lub akcji.

Immutability (Niezmienność)

Niezmienność jest jedną z podstawowych cech blockchainów takich jak Ethereum. Transakcje są niezmienne i nieodwracalne; nie można ich zmienić. Podobnie, gdy kod zostanie wdrożony na Ethereum, nie można go usunąć. To zapewnia, że cała aktywność na blockchainie może być zweryfikowana.

Impermanent Loss (Nietrwała strata)

Różnica w cenie pomiędzy trzymaniem aktywów a zamknięciem ich wewnątrz protokołu. Straty nietrwałe występują, gdy arbitrażyści wykorzystują zmiany cen tokenów dostarczanych do puli płynności, pozostawiając dostawcę z większą ekspozycją na mniej wartościowy token. Na przykład, gdy cena ETH wzrasta na scentralizowanej giełdzie, arbitrażyści mogą skorzystać z tego kupując ETH w puli ETH/DAI, gdy jest on tani. W ten sposób zwiększa się ilość DAI i zmniejsza ilość ETH w puli, co pozwala arbitrażystom odejść z zyskiem. Strata jest “nietrwała”, ponieważ może się skorygować, gdy cena ponownie spadnie; staje się ona zrealizowaną stratą dopiero wtedy, gdy aktywa zostaną usunięte z puli.

Interoperability (Interoperacyjność)

Interoperacyjność w DeFi odnosi się do zdolności sieci do współpracy bez napotykania barier. W DeFi pojęcie interoperacyjności cross-chain jest często omawiane w odniesieniu do transakcji pomiędzy blockchainami, takimi jak Ethereum i Polkadot. Chociaż DeFi jest jeszcze w powijakach, możliwe jest, że będziemy zmierzać w kierunku świata interoperacyjności cross-chain, gdzie każdy łańcuch działa w połączeniu ze sobą.

ICO- Initial Coin Offering

Sprzedaż tokenów do publicznej wiadomości w celu zebrania kapitału na projekt oparty na kryptowalucie . ICO są podejściem crowdfundingowym, podobnym do IPO tradycyjnej firmy.

IEO- Initial Exchange Offering

Podobna do początkowej oferty monet, lub ICO, wstępna oferta wymiany jest metodą sprzedaży tokenów w celu pozyskania kapitału, ale z większą regulacją. W przeciwieństwie do ICO, które sprzedaje nowe tokeny bezpośrednio do publicznej wiadomości, IEO jest zarządzane przez istniejącą giełdę kryptowalutową. Poprzez współpracę ze znaną i zaufaną giełdą, IEO stara się uczynić proces ICO bardziej bezpiecznym.

KYC

KYC to skrót od Know Your Customer. Jest to proces używany do weryfikacji klientów dla celów regulacyjnych. Monolith używa KYC podczas procesu przyjmowania nowych użytkowników, a więcej możesz dowiedzieć się tutaj.

L1 – Layer 1

Jest to sama platforma blockchain, zwana również warstwą bazową, mainchainem lub mainnetem. Np. Bitcoin, Ethereum, Cardano, Litecoin, Solana, Polkadot.

L2 – Layer 2

Protokoły, określane również jako rozwiązania, zbudowane na szczycie warstwy 1 blockchain i powszechnie stosowane w celu poprawy skalowalności, prywatności i dodania komunikacji między łańcuchami. W przeciwieństwie do sidechainów, które wykorzystują własne mechanizmy konsensusu, rozwiązania warstwy 2 są zabezpieczone przez leżący u ich podstaw mainchain.

np. Lightning Network, Optimism, Arbitrum.

Light Node

Węzeł blockchain, który pobiera tylko tyle danych z blockchain, aby przetworzyć i zweryfikować transakcje. W przeciwieństwie do węzłów pełnych lub głównych, węzły lekkie nie przechowują pełnej historii blockchaina.

Liquidation (Likwidacja)

W DeFi, Liquidation ma miejsce, gdy pozycja użytkownika w puli pożyczek zostaje zamknięta, co prowadzi do utraty części jego zabezpieczenia. Zaciągnięcie pożyczki w protokole takim jak Aave wymaga dostarczenia aktywów jako zabezpieczenia. Przekazana kwota musi spełniać określony próg w stosunku do pożyczonej kwoty. Likwidacje mogą wystąpić, gdy aktywa dostarczone jako zabezpieczenie spadną na wartości, ponieważ oznacza to utratę progu.

Liquidation threshold (Próg likwidacyjny)

W systemie DeFi, próg likwidacyjny to punkt, w którym pozycja pożyczkowa staje się niedostatecznie zabezpieczona. Na przykład, jeśli próg likwidacji wynosi 50%, użytkownik staje się zlikwidowany, gdy pożyczona kwota jest warta 50% wartości zabezpieczenia.

Liquidity (Płynność)

W DeFi, płynność odnosi się do ilości aktywów na danym rynku. DeFi działa najlepiej, gdy istnieje “dobra płynność”, co oznacza, że istnieje wystarczająca podaż aktywów w danej puli. BTC i ETH są najbardziej płynnymi kryptowalutami; sprzedaż części aktywów ma mniejszy wpływ na cenę rynkową.

Liquidity Pools (Pule płynności)

Zbiór funduszy dostarczonych przez użytkownika, zamkniętych w inteligentnym kontrakcie w celu ułatwienia handlu na platformie DeFi. Na zdecentralizowanych giełdach i protokołach pożyczkowych płynność musi być zapewniona przez użytkowników, ponieważ nie ma banku centralnego ani figury, która mogłaby to zrobić.

Liquidity pools są wykorzystywane w protokołach DeFi, aby umożliwić użytkownikom blokowanie aktywów w inteligentnym kontrakcie w celu zapewnienia płynności. Aktywa te mogą być następnie wykorzystywane przez innych uczestników protokołu do zaciągania pożyczek i innych działań.

Liquidity mining (Wydobywanie płynności)

Wydobywanie płynności polega na blokowaniu aktywów w protokole w celu przechwytywania zwrotów, inaczej zwanych zyskiem. Jest to zwykle dostarczane w formie tokenów Dostawcy Płynności, które naliczają odsetki w czasie, gdy aktywa są zablokowane.

LTV ratio (Współczynnik LTV)

LTV to skrót od loan-to-value. Współczynnik LTV to kwota aktywów, które mogą być pożyczone w stosunku do dostarczonego zabezpieczenia. Przykładowo, jeśli wskaźnik LTV wynosi 80%, użytkownik może pożyczyć 0,8 ETH za każde 1 ETH dostarczone jako zabezpieczenie.

Mainnet

Mainnet to główna sieć, na której działa protokół blockchain. Kiedy inteligentne kontrakty są wdrażane do sieci głównej Ethereum, są one żywe i niezmienne, co oznacza, że nie można ich zmienić. Mainnet jest przeciwieństwem testnet (sieci testowej), obszaru sieci, w którym transakcje są weryfikowane i rejestrowane na blockchainie.

Market cap

Market cap, czyli kapitalizacja rynkowa kryptowaluty, całkowita wartość aktywów oparta na ich bieżącej cenie rynkowej. Jest ona określana na podstawie ceny rynkowej tokenu projektu pomnożonej przez całkowitą podaż znajdującą się w obiegu.

Master Node

Węzeł blockchain, który weryfikuje i przekazuje transakcje, przechowuje pełną historię blockchain i może uczestniczyć w głosowaniu, zarządzaniu blockchain i innych specjalnych operacjach. Węzły główne zazwyczaj działają w systemie opartym na zabezpieczeniu, podobnym do protokołu Proof-of-Stake.

Mining

W systemie Proof of Work jest to proces weryfikacji transakcji, organizowania ich w bloki, a następnie dodawania bloków do blockchaina. Uczestnicy, którzy wykonują ten proces, nazywani są górnikami.

Minting

Proces dodawania transakcji lub bloku do blockchaina.

To the moon!

Ta fraza sugeruje, że wartość aktywów pójdzie tak wysoko, że osiągnie dosłowny księżyc.

Moonboy

Termin określający “ekspertów finansowych” i YouTuberów, którzy są nadmiernie optymistyczni i stale wyjaśniając, jak dany składnik aktywów ma gwałtownie wzrosnąć.

MEV

MEV odnosi się do “maksymalnej wartości możliwej do wydobycia” lub “wartości możliwej do wydobycia przez górnika” w transakcjach Ethereum, która może zostać utracona w wyniku frontrunningu i wojen przetargowych o opłaty za gaz. Ponieważ górnicy zazwyczaj akceptują transakcje do bloku na podstawie najwyższych ofert, są oni zachęcani do zwiększania ceny przestrzeni blokowej, co może prowadzić do MEV.

Money lego

Kompozycyjność DeFi pozwala użytkownikom na interakcję z aplikacjami na wiele sposobów. Jeśli użytkownik wpłaca ETH do MakerDAO, aby pożyczyć DAI, następnie używa Uniswap, aby wymienić DAI na LINK, a następnie stakuje LINK w puli, to tak jakby układał działania jedno na drugim, jak cegły do budowy. Ponieważ DeFi jest kompozytowa, dała początek “money lego”, aplikacjom, które pozwalają każdemu na interakcję z siecią w celu wykonywania różnych działań w niemal nieskończonej ilości kombinacji.

Multisig wallet (Portfel multisig)

Portfel multisig jest formą portfela kryptowalutowego, który wymaga dwóch lub więcej kluczy prywatnych, aby uzyskać dostęp i wysłać transakcję. Są one uważane za bardziej bezpieczne niż zwykłe portfele.

Nodes (Węzły)

Węzły stanowią rdzeń blockchaina. Przechowują one wszystkie dane w księdze głównej i pozostają połączone z innymi komputerami w sieci. W przypadku pełnych węzłów, są one odpowiedzialne za przetwarzanie transakcji i walidację nowych bloków w łańcuchu. Węzły są niezbędne do utrzymania zdecentralizowanego blockchaina i zapewnienia bezpieczeństwa sieci.

NGMI

Skrót od “not gonna make it” (nie uda się). Jest to używane, aby zasugerować, że pewien projekt lub aktywa mają małe szanse na stanie się wartościowe. Może to być również skierowane do osoby, zwykle kogoś, kto dokonał złego handlu lub inwestycji.

Nocoiner

Termin używany do opisania kogoś, kto nie posiada żadnych kryptowalut, lub kto jest ogólnie nieobeznany z kryptowalutami.

Node

Dowolne urządzenie podłączone do sieci blockchain. Różne węzły mają różny poziom odpowiedzialności i mogą pomagać w zatwierdzaniu transakcji, przechowywaniu historii blockchaina, przekazywaniu danych i wykonywaniu innych funkcji. Ponieważ blockchainy są rozproszonymi sieciami peer-to-peer, węzły łączą się w celu stworzenia infrastruktury sieci.

Off-chain

Off-chain odnosi się do wszelkich działań lub danych, które nie są częścią samego głównego blockchaina. Transakcje poza łańcuchem to te, które dzieją się poza blockchainem, natomiast dane poza łańcuchem dotyczą tego, co nie jest przechowywane w sieci.

On-chain

On-chain odnosi się do wszelkich działań lub transakcji, które występują na głównym blockchain. Działania te są trwale zapisywane w księdze głównej blockchaina.

On-ramp

Kryptowaluta on-ramp to usługa, która zapewnia sposób na wymianę pieniędzy fiat na kryptowaluty. Na przykład, Monolith’s crypto on-ramp pozwala użytkownikom na zakup DAI lub ETH za pomocą dowolnej karty Visa lub Mastercard.

Off-ramp

Off-ramp to usługa, która zapewnia sposób na wymianę kryptowalut na pieniądze fiat. Popularnymi off-rampami są scentralizowane giełdy.

Optymistic rollup (Optymistyczne rollupy)

Optymistyczne rollupy są rodzajem rozwiązania warstwy 2, które zapewniają skalowalność sieci Ethereum. Działają one poprzez grupowanie transakcji w dowodzie kryptograficznym zwanym SNARK i działają na sidechainie, który działa równolegle do Ethereum.

Oracles

Oracles są używane do pobierania dokładnych danych do DeFi. Są one często używane do zbierania cen aktywów. Dostarczają inteligentnym kontraktom dane ze świata zewnętrznego. Inteligentne kontrakty nie są w stanie uzyskać dostępu do danych, które istnieją poza łańcuchem, więc polegają na wyroczniach, aby pobrać, zweryfikować i dostarczyć zewnętrzne informacje.

P2P- Peer-to-Peer

Rozproszona sieć dwóch lub więcej komputerów, które współdziałają bezpośrednio bez centralnego serwera lub podmiotu.

Paper Hands

Termin używany do opisania kogoś, kto sprzedał kryptowalutę lub token, gdy ich cena spadała, zazwyczaj ze stratą. Mówi się, że ktoś z papierowymi rękami jest słaby i nie jest w stanie przełknąć zmienności rynku.

Private key (Klucz prywatny)

Alfanumeryczny kod dostępu wymagany do wycofania aktywów z portfela blockchain i autoryzacji transakcji cyfrowych. Ponieważ te klucze prywatne są długie i trudne do zapamiętania, portfele zazwyczaj kojarzą je z nasionami lub frazą odzyskiwania, która jest łatwiejsza do zapamiętania.

Protocol (Protokół)

Podstawowa warstwa oprogramowania programu. Protokół stał się ogólnym terminem używanym w odniesieniu do zarówno sieci blockchain warstwy 1, jak i aplikacji warstwy 2 zbudowanych na ich szczycie – Bitcoin, Ethereum, Uniswap i Lightning Network mogą być uważane za protokoły.

Public key (Klucz publiczny)

Używa się do wskazania adresu portfela, jest to alfanumeryczny kod, który służy jako adres portfela blockchain, podobny do numeru konta bankowego. Inni użytkownicy mogą wysyłać cyfrowe aktywa do portfela za pomocą klucza publicznego, ale tylko ty możesz uzyskać dostęp do zawartości portfela za pomocą odpowiedniego klucza prywatnego.

Pump and dump

Schemat, w którym kryptowaluta lub inne aktywo jest napompowane, prowadząc wielu do kupna w nim, podnosząc jego cenę. Ci, którzy zrobili hyping następnie sprzedają swoje udziały w aktywach, jak cena rośnie przez krótki okres czasu. To następnie prowadzi do ostrego selloff, gdzie każdy, kto nie sprzedał ponosi straty.

Permissionless

Bitcoin i Ethereum są opisywane jako systemy “bez pozwolenia”; nikt nie musi prosić o pozwolenie na uczestnictwo w sieci. Każdy może korzystać z tych protokołów bez konieczności przedstawiania dowodu tożsamości, certyfikacji lub innego rodzaju uwierzytelnienia.

Private key (Klucz prywatny)

Klucz prywatny jest formą kryptografii, która daje dostęp do aktywów cyfrowych. Może być użyty, aby umożliwić właścicielowi odblokowanie adresu kryptowaluty. Z tego powodu Twój klucz prywatny nigdy nie powinien być nikomu udostępniany.

Programmable money (Programowalne pieniądze)

Ethereum daje możliwość programowania tokenów w sieci poprzez inteligentne kontrakty. Jako taka, jest często opisywana jako programowalna sieć pieniężna. Być może najczystszą formą programowalnych pieniędzy jest ETH, rezerwowy zasób Ethereum. Jednakże ETH nie oferuje takich samych gwarancji państwowych jak pieniądz fiat, taki jak USD.

Rug pull

Rug pull to termin używany do opisania sytuacji, w której ktoś wycofuje dużą ilość płynności z puli, tak jakby wyciągał dywan spod wszystkich innych, którzy zdeponowali aktywa w puli. Rug pulls może spowodować znaczne spadki cen aktywów w puli i są ogólnie postrzegane jako negatywne w całej przestrzeni.

Rekt

Jak w “wrecked”, używany do wyrażenia, że ktoś poniósł ogromną stratę. “He got rekt”.

Rollup

Rozwiązanie skalowania, które ma na celu poprawę przepustowości transakcji i zmniejszenie opłat poprzez grupowanie wielu transakcji poza łańcuchem, a następnie przekazywanie ich do głównego łańcucha jako pojedynczej transakcji.

Scalability (Skalowalność)

Skalowalność odnosi się do stopnia, do którego blockchain może skalować. Skalowalność jest jednym z podstawowych wymogów blockchain, obok bezpieczeństwa i decentralizacji.

Seed

Jest używany do odblokowania klucza prywatnego i publicznego portfela. Jest to seria 12 lub 24 słów, które pochodzą z listy słów BIP39. Seed jest również określane jako fraza odzyskiwania, a jeden Seed może wygenerować wiele kluczy prywatnych. Podobnie jak w przypadku klucza prywatnego, nie wolno nigdy nikomu udostępniać swojego Seeda.

Serenity

Serenity to inna nazwa dla Ethereum 2.0, kolejnej iteracji blockchaina Ethereum. W jej ramach sieć przejdzie z algorytmu konsensusu proof-of-work na proof-of-stake, a także zostanie zaimplementowany sharding w celu poprawy skalowalności. Jego zakończenie planowane jest na kilka najbliższych lat.

Settlement layer (Warstwa rozliczeniowa)

Ethereum jest często opisywane jako globalna warstwa rozliczeniowa, ponieważ rozlicza wszystkie transakcje w sieci. Jest to łańcuch bazowy dla nowego systemu finansowego znanego jako DeFi, ale w przyszłości może stać się siecią rozliczającą nie tylko transakcje finansowe. Warstwa rozliczeniowa zapewnia bezpieczeństwo całemu ekosystemowi.

Sharding

Sharding zostanie wprowadzony jako część Serenity, aby uczynić Ethereum bardziej skalowalnym. Polega on na dodaniu 64 nowych łańcuchów lub “shardów” w celu rozłożenia obciążenia sieci. Jest to ostatni etap Serenity. Gdy zostanie ukończony, pełna wizja Ethereum 2.0 powinna zostać zrealizowana.

Sidechains

Sidechains są rodzajem rozwiązania skalującego dla Ethereum. Używają one własnego algorytmu konsensusu i działają niezależnie od głównego łańcucha, łącząc się za pomocą dwukierunkowego mostu. xDAI i Skale to dwa przykłady sidechains.

Slippage

Slippage odnosi się do oczekiwanej ceny transakcji w stosunku do rzeczywistej ceny w momencie jej realizacji. Slippage często występuje w okresie wysokiej zmienności lub gdy płynność jest niska. Zautomatyzowani animatorzy rynku często pozwalają użytkownikom na ustawienie współczynnika poślizgu, aby uniknąć płacenia za transakcje więcej niż przewidywano.

Intelligent contracts (Inteligentne kontrakty)

Wykorzystanie inteligentnych kontraktów jest jedną z podstawowych cech blockchaina Ethereum. Inteligentne kontrakty dodają programowalności do blockchaina, pozwalając na zastosowania wykraczające poza wymianę i przechowywanie wartości. Inteligentne kontrakty mogą być postrzegane jako zautomatyzowane linie kodu, które realizują warunki kontraktu. Transakcje w ramach inteligentnych kontraktów są niezmienne, a same kontrakty nie mogą być zmieniane po ich wdrożeniu.

Stablecoins

Stablecoins są formą syntetycznego aktywa, które śledzi cenę innego aktywa, takiego jak dolar amerykański. Mogą one działać jako użyteczne zabezpieczenie przed zmiennością aktywów kryptowalutowych i są często wykorzystywane do płatności i uprawy plonów. Większość stablecoinów jest wspierana przez waluty fiat lub kryptowaluty, ale ich cena może być również utrzymywana przy użyciu towarów lub algorytmów zamiast zabezpieczenia. Stabilne waluty zabezpieczone fiatem, takie jak USDC, wymagają depozytariusza, podczas gdy kryptowaluty takie jak DAI muszą być nadmiernie zabezpieczone ze względu na zmienność aktywów bazowych. Stablecoiny rozwinęły się w ciągu ostatnich kilku lat: obecnie ich wartość na Ethereum wynosi ponad 30 miliardów dolarów.

Satoshis/Sats

Najmniejszy nominał BTC, równy 0.00000001 bitcoina. Nazwa Satoshis pochodzi od pseudonimu twórcy Bitcoina, Satoshi Nakamoto.

Skalowalność

Zdolność protokołu do obsługi większego popytu i zwiększenia przepustowości transakcji w miarę wzrostu sieci.

Seed Phrase

Ciąg słów używany jako hasło główne do dostępu do portfela kryptowalutowego. Ponieważ jeden portfel może zawierać wiele kont, wszystkie z własnymi kluczami prywatnymi, fraza zalążkowa ułatwia dostęp do nich wszystkich za pomocą tego samego hasła.

Sir

Znaczenie “sir”, częsta celowa błędna pisownia używana w kręgach kryptowalutowych

“GM sir”.

SHA-256

SHA to skrót od Secure Hashing Algorithm, zestawu kryptograficznych funkcji haszujących zaprojektowanych przez NSA. Zasadniczo, SHA-256 pobiera dane wejściowe i generuje długą sekwencję liter i cyfr, zwaną hashem. Skrót ten jest następnie używany jako bezpieczne miejsce dla danych, które reprezentuje.

Sharding

Metoda rozdzielania węzłów sieci na mniejsze grupy (shardy) w celu zwiększenia skalowalności. Węzły te są następnie w stanie osiągnąć konsensus w imieniu całej sieci, eliminując potrzebę przetwarzania każdej transakcji przez każdy węzeł.

Shill

Działanie polegające na intensywnym promowaniu kryptowaluty, akcji lub innych aktywów w celu zwiększenia ich popularności i, z kolei, podniesienia ich ceny. Zazwyczaj odbywa się to poprzez spamowanie w mediach społecznościowych i ogólnie ma negatywne konotacje. Osoba, która wykonuje akt shillowania może być również określana jako shiller.

Shitcoin

Kryptowaluta ze słabymi podstawami i niewielkim lub żadnym przypadkiem użycia.

Sidechain

Równoległy blockchain używany do odciążania transakcji z głównego łańcucha w celu zwiększenia skalowalności lub dodania innych funkcjonalności. Sidechainy są połączone z ich głównym łańcuchem lub łańcuchem macierzystym za pomocą dwukierunkowego połączenia, które umożliwia bezproblemowe przenoszenie danych i aktywów. Np. Matic, Dai.

Slashing

Proces spalania lub redystrybucji waluty kryptowalutowej, którą walidator posiada, jako karę za zatwierdzenie nieuczciwych opłat lub w inny sposób zagrażający sieci.

Slippage

Cena kryptowaluty może ulec zmianie pomiędzy momentem złożenia zamówienia a momentem jego ostatecznej realizacji. Slippage to różnica między ceną notowaną kryptowaluty a ceną, po której faktycznie realizowana jest transakcja.

Soft Fork

Wstecznie kompatybilna aktualizacja blockchaina. W przeciwieństwie do hard fork, zmiany te nie wymagają tworzenia oddzielnego łańcucha.

Solidity

Rodzimy język programowania Ethereum, używany głównie do pisania inteligentnych kontraktów.

Stablecoin

Token, którego wartość jest powiązana z innym aktywem. Stablecoiny są zwykle wspierane przez walutę fiat, taką jak dolar amerykański, ale mogą być również powiązane z aktywami fizycznymi, takimi jak metale szlachetne, a nawet inne kryptowaluty, takie jak Bitcoin, tj. USDT, Dai, USDC.

Synthetic assets (Aktywa syntetyczne)

Aktywa syntetyczne to aktywa, które replikują inny rodzaj aktywów. W DeFi, zaczęły się one w formie stablecoinów, ale rozszerzyły się na aktywa kryptowalutowe, metale szlachetne, takie jak złoto, a nawet tradycyjne akcje. W przyszłości mogą one potencjalnie replikować cały system TradFi.

Throughput (Przepustowość)

Przepustowość odnosi się do ilości aktywności, którą blockchain może przetworzyć w danym okresie czasu. Blockchainy są często określane w kategoriach przepustowości transakcji, co oznacza szybkość, z jaką transakcje są dodawane do łańcucha.

Token burn

Token burn polega na wysłaniu tokena na adres, który nie nadaje się do użytku, skutecznie usuwając tokeny z obiegu. Projekty czasami używają token burning jako strategii dla swoich tokenów, ponieważ zmniejszenie podaży może również wpłynąć na cenę.

Tokenomics

Tokenomics odnosi się do polityki ekonomicznej tokena, takiej jak dystrybucja, użyteczność i środki zarządzania. Każdy projekt stosuje inną tokenomikę dla swoich tokenów, a polityka ta może zadecydować o sukcesie lub porażce projektu.

Skarbiec – wiele projektów DeFi zarządza skarbcem, który przechowuje zapas tokenów do wykorzystania w przyszłości. Skarbiec reprezentuje aktywa projektu, a ponieważ DeFi jest również “open finance”, zasoby są często publiczne, co oznacza, że każdy może dowiedzieć się, ile dany projekt posiada.

Testnet

Środowisko programowe, które naśladuje mainnet blockchain, używane do testowania aktualizacji sieci i inteligentnych kontraktów przed wdrożeniem ich do mainnetu.

Token

W przeciwieństwie do monety, token jest aktywem cyfrowym utworzonym na istniejącym blockchainie. Tokeny mogą być używane do reprezentowania cyfrowych i fizycznych aktywów, lub używane do interakcji z dapps, np. LINK, UNI, AAVE.

TPS – Transakcje na sekundę

Liczba transakcji, które blockchain może obsłużyć w ciągu sekundy, używana jako punkt odniesienia do pomiaru jego mocy obliczeniowej.

Transakcja

Dane zapisane w blockchainie. Nowe transakcje są weryfikowane przez węzły w sieci, a następnie rozgłaszane do innych węzłów. Gdy wystarczająca liczba węzłów zweryfikuje transakcję, jest ona uznawana za ważną i dodawana do bloku.

TVL – Total Value Locked

Miara aktywów zablokowanych w inteligentnym kontrakcie dapp, zwykle wyrażona w USD.

Txn Hash

Skrót od transaction hash, czyli identyfikator transakcji. Jest to unikalny identyfikator używany do reprezentowania konkretnej transakcji, zapisany jako długi ciąg liter i cyfr. Wklejając txn hash do eksploratora bloków, takiego jak Etherscan, możesz znaleźć szczegóły transakcji, którą reprezentuje.

Trustless

Trustlessness odnosi się do eliminacji zaufania. W kryptowalutach jest to często używane w odniesieniu do procesu dokonywania transakcji bez konieczności ufania stronie trzeciej, takiej jak bank. Nieufność jest zatem jedną z podstawowych zasad DeFi.

TVL

TVL to skrót od Total Value Locked. TVL jest uważany za jeden z kluczowych wskaźników określających siłę projektu, ponieważ pokazuje, jak bardzo protokół jest używany. DeFi blue chips takie jak Compound i Aave zawierają miliardy dolarów w zablokowanej wartości. Cała DeFi ma dziś TVL w wysokości około 40 miliardów dolarów.

Ultrasound money

“Ultrasound money” to mem ukuty przez dewelopera Ethereum Justina Drake’a. Odnosi się on do ETH, który ma doczekać się zmniejszenia podaży po uruchomieniu EIP-1559. Podczas gdy BTC jest “zdrowym pieniądzem” ograniczonym do 21 milionów, ETH został nazwany “pieniądzem ultradźwiękowym”, ponieważ będzie podlegał presji deflacyjnej ze względu na mechanizm spalania opłat EIP-1559. Chociaż ani BTC, ani ETH nie są równoznaczne z rzeczywistymi “pieniędzmi” z gwarancjami państwa, oba są postrzegane jako aktywa przechowujące wartość w przestrzeni kryptowalutowej.

Validator

W Ethereum, validatorzy są uczestnikami, którzy pomogą zabezpieczyć sieć, gdy ta przejdzie na system proof-of-stake. Zabezpieczają oni sieć i tworzą nowe bloki w łańcuchu. Posiadacze ETH mogą zostać validatorami poprzez staking 32 ETH, lub dołączenie do puli stakingowej.

Yield

Yield to inny termin oznaczający odsetki. W DeFi, yield jest jednym z podstawowych elementów ekosystemu. Używając protokołów i dołączając do puli płynności, użytkownicy DeFi mogą uzyskać stopę zwrotu, która przewyższa stopy płacone obecnie przez każdy normalny bank.

Yield farming

Yield farming działa podobnie do liquidity mining; jest to proces dostarczania aktywów do protokołu i otrzymywania dodatkowych tokenów jako nagrody. Został on zapoczątkowany przez protokoły takie jak Compound i Yearn Finance, a jego popularność eksplodowała w 2020 roku.

Optymalizator stóp zwrotu – optymalizatory stóp zwrotu wykorzystują inteligentne kontrakty, aby znaleźć najbardziej atrakcyjną stopę zwrotu dla użytkownika w różnych protokołach. Ponieważ stopy zwrotu zmieniają się tak często, może być bardzo trudno śledzić najlepsze miejsce do zdeponowania aktywów. Istnieje również koszt gazu, który trzeba przenieść między pulami. Optymalizatory Yield, takie jak Yearn Finance, mają na celu rozwiązanie tego problemu poprzez zapewnienie łatwego w użyciu interfejsu do deponowania aktywów i uchwycenia najlepszych stawek w różnych pulach.

Vaporware

Produkt lub projekt, który został ogłoszony i wprowadzony na rynek, ale nigdy nie został faktycznie zmaterializowany.

Wallet adress (Adres Portfela)

Znany również jako klucz publiczny, jest to alfanumeryczny kod, który służy jako adres dla portfela blockchain, podobny do numeru konta bankowego. Inni użytkownicy mogą wysyłać cyfrowe aktywa do portfela za pomocą klucza publicznego, ale tylko ty możesz uzyskać dostęp do zawartości portfela za pomocą odpowiedniego klucza prywatnego.

Web 1.0

Pierwsza iteracja sieci internetowej, powszechnie określana jako “sieć tylko do odczytu”. Web1 charakteryzował się statycznymi stronami internetowymi, które wyświetlały informacje. Interakcja użytkownika lub zawartość generowana przez użytkownika była niewielka lub żadna.

Web 2.0

Rozpoczynająca się w latach 90-tych, “sieć tylko do odczytu” charakteryzuje się treściami generowanymi przez użytkowników i ulepszonymi interfejsami użytkownika. Doprowadziło to do powstania blogów i platform mediów społecznościowych, a także stron takich jak Wikipedia i YouTube. Web2 kładł większy nacisk na doświadczenie użytkownika i interoperacyjność pomiędzy różnymi aplikacjami i stronami internetowymi, dając nam rozległą sieć połączonych stron internetowych i zasobów, które znamy dzisiaj.

  1. Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
  2. Investopedia https://www.investopedia.com/decentralized-finance-defi-5113835