fbpx

Polityka Prywatności

Zasady podstawowe dot. danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu https://pucek.com jest Pucek Consulting ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które zapisały się na newsletter oraz osób, które za pośrednictwem serwisu nawiązały kontakt z Administratorem. Celem przetwarzania danych osobowych jest wysyłka newslettera oraz nawiązanie kontaktu zwrotnego.
 3. W celu skorzystania z newslettera oraz nawiązania kontaktu z Administratorem, konieczne jest podanie wyłącznie adresu e-mail oraz imienia (w przypadku nawiązania kontaktu). W przypadku wersji płatnej newslettera operatorem płatności jest Stripe Inc. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zapisanie się do newslettera oraz prośba o nawiązanie kontaktu.
 5. Administrator informuje, że każda osoba, która przekazała dane osobowe ma prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 6. Przeglądanie serwisu bez zapisania się na newsletter lub bez nawiązywania kontaktu nie łączy się z podawaniem danych osobowych.
 7. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim. Administrator może jednak zlecić obsługę techniczną wysyłki newslettera podmiotowi zewnętrznemu. Administrator zapewnia, że podmioty zewnętrzne będą miały siedzibę w UE.
 8. Administrator nie podejmuje decyzji odnośnie osób i przekazanych przez nich danych wyłącznie przy wykorzystaniu automatycznych systemów przetwarzania.
 9. Administrator może udostępniać przekazane mu dane osobowe organom państwowym na mocy ich wiążących decyzji lub orzeczeń.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

 1. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez serwis wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 2. Serwis używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisu oparte jest o cookies.
 3. Używamy Mailchimp do zarządzania naszą listą subskrybentów e-mail marketingu i wysyłania e-maili do subskrybentów. Polityka prywatności Mailchimp jest dostępna tutaj.
 4. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z serwisu.4. Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia cookies podmiotom zewnętrznym.
 5. Używamy Google Analytics w celach statystycznych. Polityka prywatności Google Analytics jest dostępna tutaj.